Matuska Márton: A föld alól is eltűntek

  • 2019. június 18. (kedd) 17.00
  • Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1–4.), 1. emeleti folyóiratolvasó
A könyvbemutatón Kisimre Ferenc publicista beszélget a szerzővel.
 
A program a Somogyi-könyvtár és a VMDK szegedi tagozatának közhasznú művelődési egyesülete közös szervezésében valósul meg.
 

(fotó: keskenyut.hu)
 

A titói Jugoszlávia partizánjai részéről Bácska visszafoglalása 1944 októberének dereka tájékán kezdődött, s a „felszabadítás” hamarosan véres népirtásba torkollott. A szerző idézi Olajos Mihály és Farka Nándor, a későbbi években vezető tartományi politikusok nyilatkozatát, akik a jelzett időben kommunistaként tanúi voltak a magyarság sorsát megbélyegző döntések megszületésének. A titói hatalom végül is szabad folyást engedett (és biztosított) a tömegmészárlásnak. Matuska Márton a Csurogon történt események részleteinek fölkutatása nyomán, Teleki Júlia munkáit is szem előtt tartva megállapította: „ a kommunista hatalom által szított és végrehajtott magyarirtás azzal ért véget, hogy a háborús bűnök és bűnösök ügyeivel foglalkozó tartományi bizottság kimondta: a helybéli szerb lakosság soha többé nem tud együtt élni a magyarokkal, el kell üldözni őket onnan. Az is elképzelhető, hogy a hatóság képtelen volt lecsillapítani a gyilkosságba belegabalyodott helyi szerb lakosságot, csak annak árán, hogy az összes magyart kiüldözzék a faluból. Ebből még annyi haszna is lett a lakosság többi részének, hogy az elüldözöttek vagyonát széthúzhatták. Hogy az elüldözést végrehajthassák, a falu megmaradt teljes magyar lakosságát háborús bűnössé nyilvánították,  ami azt is jelentette, hogy megfosztották őket jogaiktól, minden ingó és ingatlan vagyonuktól, majd január 23-án kitoloncolták és Járek faluban létrehozott haláltáborba zárták valamennyiüket.”

 

Ajánló:
A program plakátja
Mák Ferenc: A föld alól is eltűntek. Recenzió Matuska Márton könyvéről (keskenyut.hu)
Matuska Márton (Magyar Szemle)
Matuska Márton: Lefejezve, kiszolgáltatottan. Az embervesztesség és a vezetők elvesztése a Délvidéken (Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány)