Kortárs drámák a JATEPress kiadásában

  • 2019. június 14. (péntek) 15.00
  • SZTE Klebelsberg Könyvtár (Ady tér 10.), AudMin
Az SZTE NKI JATEPress kiadói műhely gondozásában megjelenő Kortárs drámák sorozat 1. és 2. kötetének közös bemutatója:
 
Beszélgetőpartnerek: dr. habil. Katona Eszter (egyetemi adjunktus, SZTE BTK Romanisztika Intézet, Hispanisztika Tanszék), dr. Kiss Attila (tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Angol–Amerikai Intézet, Angol Tanszék), dr. Lénárt András (egyetemi adjunktus, SZTE BTK Romanisztika Intézet, Hispanisztika Tanszék), dr. Bocsor Péter (egyetemi adjunktus, SZTE BTK Angol–Amerikai Intézet, Angol Tanszék)
 

 

Adrienne Kennedy: A bagoly válaszol. Öt egyfelvonásos. Szerkesztette: Kiss Attila

Kennedy drámáiban a fekete nő a gyarmatosítás és a kulturális imperializmus többszörös elnyomása alatt álló szubjektumot jeleníti meg… Ezek a darabok kétségtelenül értelmezhetőek ugyanúgy tudatdrámaként, mint Shakespeare „nagy” tragédiái vagy a reneszánsz angol bosszútragédiák, hiszen olyan, magukba záródó emberek mentális dezintegrációját viszik színre, akik egymást keresztező társadalmi, történelmi, hatalmi diszkurzusok és reprezentációk pillanatnyi találkozási pontjaiban igyekeznek meghatározni saját identitásukat. (Kiss Attila Atilla)

 

 
Az emlékezet színháza (Alberto Conejero: A sötét kő; Laila Ripoll: 927 spanyol útja Mauthausenbe; Mariano Llorente – Laila Ripoll: A kék háromszög; Juan Mayorga: A leégett kert; Joan Cavallé: Mezítláb az augusztusi holdfényben. Szerkesztette és fordította: Katona Eszter)
 

Az emlékezet színháza a kortárs spanyol drámairodalom markáns irányzata, amely a XX. századi történelem két fontos traumájának, a spanyol polgárháború (1936-1939) és a Franco-diktatúra (1939-1975) feldolgozásának szándékában gyökerezik. Legfontosabb törekvése a tragédiákkal teli múlt hol szubjektív, hol dokumentarista rekonstruálása, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a feledés homályában maradt eseményekre. Drámaantológiánk szerzői műveikkel az emlékezés fontosságára, a múlt sebeinek feltárására és gyógyítására hívják fel az olvasók (és a nézők) figyelmét (Facebook: SZTE BTK Hispanisztika Tanszék)

 

Ajánló:
A JATEPress Kiadó honlapja
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár programjai a könyvhéten