Az Anjou-kori oklevéltár legújabb kötetei

  • 2019. június 15. (szombat) 16.00
  • SZTE Klebelsberg Könyvtár (Ady tér 10.), AudMin
Az Anjou-kori oklevéltár öt legújabb kötetének bemutatóján a sorozat főszerkesztője, dr. Almási Tibor (tanszékvezető, SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék) beszél az 1334., 1351., 1352., 1353., 1364. év iratanyagának érdekességeiről, a magyar nyelvű okleveleknek a laikusok számára is hasznosítható értékeiről és a történeti segédtudományok jelentőségéről – Újszászi Ilona újságíró (SZTE NKI) kérdései nyomán.
 

E sorozat köteteiben mindazon levéltári források helyet kapnak, amelyek 1301. január 1. és 1387. március 30. között keletkeztek, s az Anjou-kori Magyarország területére vonatkoznak. A kötetek minden egyes okmányt közölnek – jobbára regeszta formájában –, függetlenül attól, hogy már megjelent nyomtatásban vagy sem. A regeszták nyelve magyar, bizonyos szakkifejezések és a keltezésre vonatkozó rész az irat eredeti nyelvén szerepelnek. A regeszták az oklevél minden egyes személy- és helynevét tartalmazzák, amennyiben azoknak magyarországi vonatkozásuk van. A kötetek mindegyikét mutató zárja.

 

Ajánló:
Az Anjou-kori oklevéltár forráskiadvány-sorozat ismertetése
Anjou okmánytár (Hungaricana)
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár programjai a könyvhéten